Marcialonga 31. 1. 2021

31.01.2021

Výsledky z Marcialongy

Závod byl poměrně pomalý, protože organizátoři nějak zapomněli po nočním sněžení projet trať. Pod závěrečné stoupaní tak přijela velká skupina mužů a o vítězství si to všichni rozdali až na posledních třech kilometrech. 

Z našich byl nejlepší opět Ari Luusua, i když on sám s 20. místem moc spokojený není.
Spokojený je naopak Fabián Štoček se svým 27. místem. 
Isac Holmström skončil 42. a Jan Šrail, který vybojoval cenné body na první sprinterské prémii, dojel na 43. místě.

V ženách si nejlepší výsledek sezóny zajela, závod od závodu lepšící se, Maria Gräfnings.
Z 9. místa máme velkou radost.
Výborné je i 16. místo Adély Boudíkové.
Noora Kivikko skončila 22. a Andrea Klementová 29. 

V týmové soutěží jsme se posunuli na dosud nepoznané 7. místo. Velkou zásluhu na dobrých výsledcích má servis lyží pod vedením Jiřího Ročárka st. Závodníci hodnotili lyže, které jim servis na start připravil, jako fenomenální. 

Příští víkend je volný a potom už nás čeká Jizerská 50.

Results from Marcialonga

The race was relatively slow, because the organizers somehow forgot to clear the track after a night of snowfall. A large group of men came under the final climb and everyone fighted for the victory for the last three kilometers. 

Ari Luusua was the best of ours again, even though he himself is not very happy with the 20th place.
Fabián Štoček, on the other hand, is very satisfied with his 27th place.
Isac Holmström finished 42nd and Jan Šrail, who won valuable points on the first sprint premium, finished 43rd.

In the women's race, the best result of the season was achieved by Maria Gräfnings, who is improving from race to race. 
We are all very happy with her 9th place. Adéla Boudíková's 16th place is also excellent.
Noora Kivikko finished 22nd and Andrea Klementová 29th. In the team competition, 

We moved to a hitherto unknown 7th place. 

The ski service under the leadership of Jiří Ročárek sr has a great deal of credit for the good results. Competitors rated the skis that the service prepared for them to start as phenomenal. 

Next weekend is free and then Jizerská 50 is waiting for us.