První závod sezony 2020/21 

22.01.2021

Výsledky z La Diagonely 

Na včerejší závod asi nikdo z účastníků dlouho nezapomene. Teplota na startu minus 24, na trati až minus 26 (osobně změřeno) a v posledních kilometrech, které se jedou ve stínu, pořád ještě minus 23. 

 V těchto podmínkách doplněných o vysokou nadmořskou výšku bojovali závodníci tři, čtyři i více hodin. Pro některé z nich se to změnilo v boj o přežití, zejména s ohledem na to, že při absenci diváků na trati ani nebylo koho prosit o pomoc. Pro srovnání, závody FIS se ruší, pokud je více než 18 pod nulou. 

V samotném závodě byl z našich nejlepší Ari Luusua na výborném 10. místě.
Fabián Štoček skončil 37., Jan Šrail, který jel bohužel celé první stoupání se zlomenou hůlkou, byl 38. a Isac Holmström 44.
Andrea Klementová skončila 28. a Maria Gräfnings zcela prochladlá raději zamířila několik km před cílem do tepla.
V týmové soutěži jsme se po prvním závodě zařadili na 10. místo. Teď potřebujeme nabrat síly, vyléčit omrzliny a připravit se na závod v Toblachu příští víkend.

Results from La Diagonela  

None of the participants will forget about yesterday's race for a long time. The temperature at the start minus 24, on the track up to minus 26 (personally measured) and in the last kilometers, which are hidden in the shade, still minus 23. In these conditions, supplemented by high altitude, the skiers fought for three, four or more hours. 

For some of them, this turned into a struggle for survival, especially given that in the absence of spectators on the track, there was no one to ask for help. By comparison, FIS races are canceled if there are more than 18 degrees below zero.In the race itself, 

Ari Luusua was our best in an excellent 10th place. Fabián Štoček finished 37th, Jan Šrail, who unfortunately run the first climb with a broken pole, was 38th and Isac Holmström 44th. 

Andrea Klementová finished 28th and Maria Gräfnings, completely cold, preferred to head to the team bus a few km before the finish.

In the team competition, we ranked 10th after the first race. Now we need to gather strength, cure the frostbite and prepare for the Toblach race next weekend.