PROFESIONÁLNÍ TÝM

SANDRA SCHÜTZOVÁ

HEDDA BÅNGMAN

KAROLÍNA BÍCOVÁ

SOPHIA VELICER

JAN ŠRAIL

FABIÁN ŠTOČEK

JOHANNES KUCHL

PETR KOLAJA